1. เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และรักษาคุณภาพสินค้า หรือบริการ ให้มีระบบ มาตรฐานรวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

2. เราพร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานผลิต และงานบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการที่รวดเร็วและยืดหยุ่น ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

3. เรามุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านสุขภาพและความงาม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล และสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานกับบริษัทฯ

4. เราจะคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมใน         กระบวนการผลิตและบริการทุกครั้งที่ดำเนินการ

5. เราจะใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อลูกค้าและบริษัท

6. เราจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสูตร คิดค้น และนำเสนอไอเดียใหม่ๆ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง สร้างความโดดเด่น และตอบสนองความต้องการ ให้ตรงเป้าหมาย เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดสูงสุด